0918 250 492 (Mr. Tấn)
08 6660 7492

Bạn biết đến công ty qua?

Số người tham gia bình chọn:
60

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 00:10

Bạn biết đến công ty qua?

Hits Percent Graph
Quảng cáo trên mạng
33 55%
Bạn bè, người thân giới thiệu
14 23.3%
Qua báo chí, Truyền hình
1 1.7%